Produktmærkning og sikkerhed


Du kan her læse om regler og lovgivning, der knytter sig til produktmærkning og produktsikkerhed, når du fremstiller og markedsfører tekstiler i EU og på det danske marked. Produktsikkerhed omhandler både overholdelse af regler for fysisk og kemisk sikkerhed. Når det drejer sig om fysisk sikkerhed, er det Sikkerhedsstyrelsen, som varetager håndhævelse af reglerne, og på det kemiske område er det Miljøstyrelsen, der håndhæver reglerne.