Mærkning og sikkerhed


Mærkningsregler

Størrelsesmærkning

Der er på europæisk plan ingen fælles standardisering af størrelsesmærkning.

Har du brug for allerede vedtagende standarder, kan du hente vejledning på Dansk Standard.

DS/EN 13402-1:2001: Personbeklædning - størrelsesmærkning - Del 1: Definitioner og bestemmelse af mærkningsmål

DS/EN 13402-2:2002: Personbeklædning - størrelsesmærkning - Del 2: Foreskrevne og supplerede mærkningsmål

DS/EN 13402-3: Personbeklædning - størrelsesmærkning - Del 3: Kropsmål og intervaller

EU-mærkningsforordningen

EU-forordningen indeholder bl.a. regler for tekstilfiberbetegnelser og tilknyttet etikettering og mærkning af tekstilprodukters fibersammensætning. Forordningen er gældende i alle EU-lande.

Læs EU- forordningen

Vaskeanvisninger

Der er ikke lovkrav om at mærke sit tøj med en vaskeanvisning, men Wear anbefaler det i forhold til god forbrugerservice.

Langt de fleste virksomheder bruger GINETEX-symbolerne, som har eksisteret i mere end 50 år. Men det er også lovligt at bruge egne vaskeanvisninger/symboler, såfremt de ikke er misledende.

Bemærk, at WEAR og Dansk Erhverv har en aftale med GINETEX om fri afbenyttelse af GINETEX-vaskesymboler. Læs mere om Ginetex

Oprindelsesmærkning

I Danmark og mange andre lande er oprindelsesmærkning frivillig, men en række andre lande bl.a. Østeuropa og USA har det som lovkrav. Ved eksport gælder reglerne i det land, der eksporteres til. Mærkningen bør som udgangspunkt følge oprindelsesreglerne i toldlovgivningen.

Såfremt der ønskes mærket med "made in Denmark", skal varen være produceret i en sådan grad i Danmark, at det med rette kan retfærdiggøres, at varen har dansk oprindelse. I EU er det de ikke-præferentielle regler i toldlovgivningen, som afgør, hvilke processer der giver oprindelsen i Danmark.

Fibermærkning

Reglerne er fastsat i EU's fibermærkningsforordning om tekstilfiberbetegnelser og tilknyttet etikettering og mærkning af tekstilprodukters fibersammensætning.

Tekstiler skal mærkes efter andel af fibre med den andel, som er størst først og derefter i rækkefølge efter mængde. Mærkning og etiket skal være forsvarligt fastgjort, synlig i købsøjeblikket, holdbar samt let læselig.

Endvidere må der kun benyttes den generiske fiberbetegnelse.

Mærkningsregler lokalt

Der kan findes nationale regler om mærkning i forskellige markeder, som afviger fra danske krav. Indenfor beklædning kan bl.a. nævnes:

Tyskland: Her er det et krav, at adressen på distributør eller producenten skrives ind i tøjets etikette.

USA og Canada: Her kan adressemærkningen af henholdsvis et RN-nummer i USA og et CA-nummer i Canada.

Det er et krav, at teksten som anvendes til mærkning af tekstiler, skal være oversat til det sprog som tales i det land hvor varen sælges til slutforbrugeren.

Euratex har udgivet en Europæisk vejledning om etiketter og isyning af etiketter.

Sikkerhed

Det er vigtig, du som producent er opmærksom på de sikkerhedskrav, der kan være i forhold til dine produkter. Der kan også være forskellige krav alt efter, hvilket marked du ønsker at afsætte dit produkt på.

Her har WEAR et par links, som kan være nyttige i den forbindelse.

F.eks. har børnetøj specielle skærpede krav. Du kan på Dansk Standard finde retningslinjer.

WEAR anbefaler medlemmerne at benytte sig af Sikkerhedsstyrelsen, som varetager håndhævelse af reglerne på det fysiske produkt, og Miljøstyrelsen, når det drejer sig om retningslinjerne for kemi i produkterne.