CSR


CSR (Corporate Social Responsibility) kaldes også samfundsansvar, social ansvarlighed, bæredygtighed og tredobbelt bundlinje. Uanset hvilken betegnelse man bruger, handler CSR om, at virksomheder udviser ansvarlighed i forhold til det omgivende samfund. Det handler om at drive forretning på en måde, der minimerer negative påvirkninger og maksimerer positiv værdi for mennesker, miljø og økonomi.

Læs mere

Her kan du læse mere om, hvordan Dansk Erhverv arbejder med CSR-mål, og du kan finde relevante links til bl.a. FN’s retningslinjer for arbejdet med erhvervsliv og menneskerettigheder (UN Guiding Principles on Business and Human Rights), OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder og FN’s Global Compact.