Vores historie


SINCE 1888

1888

Tekstilgrossisternes brancheforening blev dannet i 1880’ernes økonomiske kriseår for at søge at mindske grossisternes tab i forbindelse med de konkurser og betalingsstandsninger, der i disse år var udbredt blandt de mange detailhandelsforretninger, der var blevet etableret under 1870’ernes højkonjunktur.

1919

Skiftede foreningen navn til Foreningen af Danske Manufaktur-Grossister.

1930

Fra 1. verdenskrig, men især efter 1930’ernes handelsreguleringer og restriktioner, fik foreningen øget betydning for branchens udøvere, og den voksede kraftigt i medlemstal.

1950

Med handelsliberaliseringen fra slutningen af 1950’erne, den følgende større konkurrence fra udlandet og de nye markeds-dannelser kom andre områder i fokus. Dette medførte, at foreningen fik ny organisatorisk struktur og samtidig skiftede navn til Textil Grossistforeningen.

1972

Det danske medlemskab af EF i 1972 betød, at foreningen i betydelig grad blev involveret i mange opgaver af betydning for den internationale samhandel til stor gavn for den samlede tekstil- og beklædningshandel.

2001

Skiftet foreningen navn til Textil & Tøj som den beholdte frem til 2012 hvor foreningen blev medlem af Dansk Erhverv, hvilket bl.a. har styrket foreningens kompetence inden for det juridiske felt.

2012

Skiftede foreningen navn til Wear, som du kender det i dag.

2020

Året 2020 startede med vedtagelse af nye vedtægter, som kan åbne op for en bredere medlemsskare og eventuelle fusioner med andre brancheforeninger indenfor livsstilsprodukter. Vi mener, at tiden var inde til at vi som branche, skal turde tænke nyt, større og længere frem i tiden. Vi skal væk fra traditionel silotænkning og egen brancheinteresse.  

Brancheforeninger indenfor livsstil har så stort et slægtskab med hinanden, at det ikke giver mening at fortsætte i små selvstændige foreninger. Om man driver detailhandel, e-handel eller engrossalg - indenfor mode, sport, outdoor eller fodtøj - gør ingen forskel i forhold til lovgivning, politisk interessevaretagelse, kompetenceudvikling, mediebevågenhed, byudvikling eller international konkurrence. 

I en omskiftelige tid tror vi , at en samlet stærkere brancheforening, der bygger på tværfaglighed og fællesskab, vil styrke alle branchers medlemmer. I en samlet brancheforening kan vi forene vores kræfter og kompetencer til øget fokusering på de mange fælles udfordringer - eksempelvis: digitalisering og automatisering, samspillet mellem den fysiske og den digitale handel/detailhandel, grøn omstilling og bæredygtighed, byudvikling, kompetenceudvikling og faguddannelse, eksportfremstød samt lovforslag, hvor der er sammenfald i interesser. 

Vi har i den forbindelse fået udarbejdet et nyt look. WEAR har fået ny identitet med nyt logo, nye farver og en opdateret hjemmeside samt layout i nyhedsbreve. Alt sammen noget som skal understøtte og markere vores nye ambition om at åbne op for en brede medlemsskare