Vores historie


SINCE 1888

1888

Tekstilgrossisternes brancheforening blev dannet i 1880’ernes økonomiske kriseår for at søge at mindske grossisternes tab i forbindelse med de konkurser og betalingsstandsninger, der i disse år var udbredt blandt de mange detailhandelsforretninger, der var blevet etableret under 1870’ernes højkonjunktur.

1919

Skiftede foreningen navn til Foreningen af Danske Manufaktur-Grossister.

1930

Fra 1. verdenskrig, men især efter 1930’ernes handelsreguleringer og restriktioner, fik foreningen øget betydning for branchens udøvere, og den voksede kraftigt i medlemstal.

1950

Med handelsliberaliseringen fra slutningen af 1950’erne, den følgende større konkurrence fra udlandet og de nye markeds-dannelser kom andre områder i fokus. Dette medførte, at foreningen fik ny organisatorisk struktur og samtidig skiftede navn til Textil Grossistforeningen.

1972

Det danske medlemskab af EF i 1972 betød, at foreningen i betydelig grad blev involveret i mange opgaver af betydning for den internationale samhandel til stor gavn for den samlede tekstil- og beklædningshandel.

2001

Skiftet foreningen navn til Textil & Tøj som den beholdte frem til 2012 hvor foreningen blev medlem af Dansk Erhverv, hvilket bl.a. har styrket foreningens kompetence inden for det juridiske felt.

2012

Skiftede foreningen navn til Wear, som du kender det i dag.

2020

Soon to be told.