Vores historie


ESTABLISHED 1888

Tekstilgrossisternes brancheforening blev dannet i 1880’ernes økonomiske kriseår for at søge at mindske grossisternes tab i forbindelse med de konkurser og betalingsstandsninger, der i disse år var udbredt blandt de mange detailhandelsforretninger, der var blevet etableret under 1870’ernes højkonjunktur.

I 1919 skiftede foreningen navn til Foreningen af Danske Manufaktur-Grossister.

Fra 1. verdenskrig, men især efter 1930’ernes handelsreguleringer og restriktioner, fik foreningen øget betydning for branchens udøvere, og den voksede kraftigt i medlemstal.

Med handelsliberaliseringen fra slutningen af 1950’erne, den følgende større konkurrence fra udlandet og de nye markeds-dannelser kom andre områder i fokus. Dette medførte, at foreningen fik ny organisatorisk struktur og samtidig skiftede navn til Textil Grossistforeningen.

Det danske medlemskab af EF i 1972 betød, at foreningen i betydelig grad blev involveret i mange opgaver af betydning for den internationale samhandel til stor gavn for den samlede tekstil- og beklædningshandel.

I 2001 skiftet foreningen navn til Textil & Tøj som den beholdte frem til 2012 hvor foreningen blev medlem af Dansk Erhverv, hvilket bl.a. har styrket foreningens kompetence inden for det juridiske felt.

I 2012 skiftede foreningen navn til Wear, som du kender det i dag.