Danske Handelsbyer


Danske Handelsbyer er et netværk for os, der sidder med udvikling af detailhandel i byerne og som ønsker greb om de radikale forandringer og, som ligeledes ønsker netværk, som kan hjælpe til handling og udvikling.

Digitaliseringen udfordrer alle, men detailhandlens små og mellemstore butikker kigger mod deres cityforening for svar på, hvordan der kan skabes en levende midtby. Dog er disse foreninger båret af små budgetter, ildsjæle og frivillige kræfter. Derfor inviterer vi alle citychefer, direktører for handelsstandsforeninger og andre i ledende roller indenfor detailhandel og byudvikling til at deltage i vores i netværksmøder, studieture og andre løbende tiltag.

Formålet er at kompetenceudvikle, opruste og facilitere erfarings- og videndeling mellem deltagerne for i sidste ende at klæde dem på til at vækste den lokale detailhandel.

Gennem inspiration udefra, paneldebat og best practice klæder vi deltagerne på til at løfte det strategiske arbejde med at udvikle oplevelser og en levende midtby.

Du kan læse mere om nuværende, kommende og tidligere events ved at klikke på knappen herunder.

Netværket er bygget videre på Citychef2020 initiativet som blev iværksat af Innovationsnetværket Service Platform og Lifestyle & Design Cluster. Det blev iværksat som en vidensbro der skulle opruste den lokale detailhandel og sikre stærkere digital sparring og digital forretningsudvikling til cityforeningens medlemmer.

I dag faciliteres netværket af WEAR.