Wear udtrykker kritik af Dansk Erhverv

I forbindelse med Dansk Erhvervs beslutning om at indtræde som biintervenient i sagen mellem Salling Group A/S og Anne Black A/S, ønsker Wear at udtrykke sin kritik af Dansk Erhverv og samtidig tage afstand fra denne beslutning.

Ligeledes vil Wear gøre Dansk Erhverv opmærksom på, at De ikke repræsenterer brancheorganisationen Wear i denne sag.

Wear har en helt klar holdning og position til sager i forbindelse med ophavsret og beskyttelse efter markedsføringsloven. Wear mener, at denne form for konkrete sager helt og holdent skal afgøres af vores retssystem uden indblanding fra interesseorganisationer.

I Wears samarbejde med Dansk Erhverv har vi altid haft en klar rollefordeling, hvor Dansk Erhverv bidrager med den juridiske assistance for Wear og dets medlemmer. Det har altid været helt klart, at netop sager om ophavsret og beskyttelse af markedsføringsloven ikke er en del af den juridisk assistance, og at Dansk Erhverv ikke vil indtage positioner i konkrete sager af denne karakter.

Dansk Erhvervs intervention i nærværende sag er en klar stillingtagen, som ikke er neutral. Wear opfordrer derfor Dansk Erhverv til at træde tilbage som biintervenient i denne sag og fremover genindtage en neutral stillingtagen i sådanne konkrete sager.

 

Wear bestyrelsesmedlemmer

 

Jacob Valdemar                                                         

Lars Andresen                                                            

Nicolaj Jessen

Lise Leonhard Hjorth                                               

Mikael Laage-Pedersen                                           

Peter Johansen