Vidste du at enlige økonomisk trængende kan søge en legatportion?

Lund/Bugge Fonden tilbyder enlige økonomisk trængende med en baggrund i eller tilknytning til detailhandel - indenfor beklædning, at ansøge om et skattefrit rejselegat på op til kr. 4.800.

For at kunne komme i betragtning til en Legatportion, skal man leve op til følgende kriterier:

 • Være enligt stillet (enke, enkemand og/eller alene boende)
 • Økonomisk trængende (årlig skattepligtig indtægt på under kr. 200.000)
 • Kvindelige ansøgere skal være fyldt 50 år
 • Mandlige ansøgere skal være fyldt 60 år

Du har en baggrund i eller tilknytning til detailhandel indenfor beklædning, som følger:

 • Ekspedient M/K
 • Afdelingschef M/K
 • Førstemand/-kvinde
 • Forretningschef M/K
 • Kvindelig skrædder/tilskærer
 • Kvindelig bogholder indenfor detailhandlen med beklædning

Ønsker du at ansøge om en legatportion, skal du sende ansøgningen til Lund/Bugge Fonden ved Administrator Søren Bugge på E-mail soren@bugge1.dk eller lundbugge@bugge1.dk. Ansøgningen skal som minimum indeholde følgende:

 • Fulde navn, adresse og cpr.nr.
 • Seneste Årsopgørelse fra Skat
 • Bankkontonummer
 • Hvilke kriterier man ansøger under
 • Kort beskrivelse af ens baggrund i detailhandlen
 • Kontaktinformation

 

Ansøgningsfristen er den 31. marts 2020 og den årlige uddeling finder sted primo juni, hvor årets legatmodtagerne vil blive kontaktet. Forbigåede ansøgere underrettes ikke.