Vækst i den kreative branche

Dansk Erhverv lancerer med udspillet Vækst i de kreative erhverv en samling af vores 23 bedste forslag til bedre rammevilkår for kreative erhverv. Hermed ønsker Dansk Erhverv at sætte fornyet politisk fokus på det store potentiale i de kreative erhverv.

De kreative erhverv er inde i en positiv udvikling. Siden 2013 har den samlede omsætning været stigende, og i 2016 landede den på 326,9 mia. kr. Med 141.000 arbejdspladser bidrager de kreative erhverv mærkbart til beskæftigelsen i Danmark, og de skaber eksport, innovation, vækst og fornyelse i Danmark.

Med gunstige rammevilkår kan de kreative erhverv bidrage endnu mere til værdiskabelsen i Danmark, end de gør i dag. Med Vækst i de kreative erhverv giver Dansk Erhverv deres bud på, hvordan man fra politisk side kan understøtte vækstpotentialet.

Læs Vækst i de kreative erhverv