Se de nyeste tal i detailhandelsindekset

Detailhandelsindekset viser udviklingen i omsætningen inden for detailhandelssektoren. Det totale detailsalg er steget 4,2 pct, mens kategorien tøj er steget 35,6 pct. i de sidste seks måneder sammenlignet med den samme periode sidste år, hvilket dog skal ses i sammenhæng med corona-pandemien. Se alle tallene for detailsalget.  

Detailhandelsindekset offentliggøres månedligt og bruges primært som indikator for privat forbrug såvel som den generelle konjunkturbevægelse.    
 
Statistikken har et særligt fokus på udviklingen indenfor salg af beklædning set i forhold til den samlede detailhandel.    
 
Med detailhandelsindekset kan man følge sin egen salgsudvikling i forhold til den samlede udvikling og se hvordan virksomheden præsterer i forhold til den samlede salgsudvikling.    
   
Statistikken er baseret på detailhandelsindeks fra Danmarks Statistik og undersøgelsesdata fra alle større detailhandelsvirksomheder og et udsnit af de resterende detailhandelsvirksomheder, der anmodes om at indsende oplysninger om deres omsætning hver måned.   
   
Udenlandske virksomheder med detailhandel med danske forbrugere (f.eks. nærgrænsevirksomheder eller udenlandske internetbutikker) er ikke med i statistikken. 

Læs hele artiklen og se nøgletallene for branchen her