Nyt Russisk krav om Track and Trace med effekt fra 2019

Det betyder i praksis, at alle varer skal serialiseres på produktniveau. Dvs at alle individuelle varer skal være mærket med unikke id’er (UID). Lovgivningen er allerede trådt i kraft hvad angår tobak.

Sko træder i kraft til juli i år. Beklædning, stoffer og parfume m.fl. træder i kraft til december 2019.

En lang række yderligere industrier forventes, at blive dækket af det nationale russisk digitale TnT system fra CRPT (Center for Research and Perspective Technology).

Det er ikke kun Rusland som indfører krav om serialisering og TnT. EU har indført lovgivning som dækker tobak, medicin og medical devices. Der er yderligere lovgivning undervejs som dækker fødevarer, legetøj og produkter til genanvendelse. Endvidere er der tilsvarende initiativer i gang i en række lande i Mellemøsten; samt Sydafrika, Kina, USA, Sydkorea, Japan, Indonesien, Australien, Brasilien og Indien. En meget klar strømning, som betyder, at TnT og serialisering bliver en standard forudsætning fremadrettet for de fleste industrier.

I forhold til det russiske marked, så har de berørte virksomheder to muligheder:

Løsning A: Manuel model, hvor alle individuelle varer pakkes ud på et Russisk varelager og manuelt mærkes med et UID og derefter pakkes igen.

Løsning B: Der indføres automatisk serialisering med UID’er ifm produktionen. Herefter kan UID’erne anvendes/aktiveres i Rusland når dette behøves - hvormed kravet til TnT også er opfyldt ift evt øvrige relevante markeder.

Fra et teknisk perspektiv ser løsningen ud som følger:

  • De Russiske myndigheder (CRPT) distribuerer UID’er gennem en tredjepart “Udsteder”. Dette sker via en såkaldt CRPT-boks.
  • Herfra opsamler databasen (SAGA) UID-koderne og anvender disse i Serialiserings Løsningen direkte ifm produktionen.
  • Serialiserings Løsningen er forbundet til en højhastigheds-printer og et “Vision Control System” til verifikation.
  • Højhastigheds-printeren påføre de enkelte produkter unikke UID-koder.
  • Tilsvarende UID påføres aggregeringer såsom: Kasser, paller, container mv.
  • Alle aktiviteter (events) sendes til og opsamles af SAGA databasen.
  • Når en container ankommer til et russisk varehus - aktiveres UID-koderne overfor CRPT blot ved at scanne en aggregeret enhed som fx en palle eller container.
  • Persequor og dennes partnere er eksperter i at levere den nødvendige automatisering og integration til produktionen.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til Persequor, Kim Albertsen, Head of Commercial Affairs - mail: aka@persequor.com eller tlf: 22 555 119.

Mere information kan findes på hjemmesiden: Chestny Znak