Nyt Wear magasin om retail

Jeg er ikke i tvivl om, at detailhandlen har en fremtid, men den er udfordret.

Detailhandelen inden for beklædning og sko kan ikke alene skyde skylden på nethandel, når det kommer til branchens udfordringer og butiksdød. Alt for mange har sovet i timen de senest 10-15 år. Det har jeg skrevet og sagt før og nu gør jeg det igen, for udfordringerne er ikke blevet mindre, tværtimod.

Den største udfordring for detailhandlen er ændring i forbrugsmønstret. Danskerne har aldrig haft så mange penge mellem hænderne som i disse år. Men de vælger i stor grad at bruge pengene på andet en beklædning og sko. Når forbrugerne så endelig har fået lyst til at shoppe, forgår det i stigende grad på nette.

Detailhandlen skal indse, at de er en del af oplevelsesøkonomien. Når jeg taler om oplevelse, er det helhedsindtrykket som forbrugerne får når de handler i byerne. Men hvordan skal det gribes an og hvor skal detailhandlen begynde?

Det er min erfaring, at de enkelte forretninger med fordel kan udarbejde en tilpasnings-strategi inden for følgende overskrifter: technology, relevanse, convenience, knowledge, community og cooperation.

Ny teknologi er grundfundamentet i fremtidens detailhandel. Med den rette teknologi kan detailhandlen arbejde målrettet gennem fakta, fremfor mavefornemmelser. Omstilling skal ske oftere for at sikre en relevans. Tilgængelighed har en stor betydning i en tid hvor kunderne er svære at fastholde og konkurrencen fra andre oplevelser er konstant tilstede.

Viden kan hentes gennem kasseløsninger, SoMe, web og på anden vis. Viden skal systematiseres og gøres brugbart, så den kan støtte op om det fællesskab som skal tilknytte kunderne til ens forretning. Men den enkelte forretning kan ikke løfte byen alene. Samarbejde på tværs i byen er et must for at detailhandlen kan overleve.

I dette andet Wear magasin i 2019 har vi fokus på netop detailhandlen og de udfordringer som danner ramme for fremtiden. Der er interview med flere ejere indenfor dansk retail samt indlæg og viden fra forskellige brancheaktører.

 

God læselyst.

Nikolai Klausen, direktør, Wear

Hent magasinet her.