Rådgivning fra Bruxelles

Marie Mustelin vil de næste tre måneder følge og, på vegne af WEAR's medlemmer, give input til udarbejdelsen af de mange forordninger og direktiver, der vil påvirke den danske tekstilindustri.

Hun kommer blandt andet til at følge forhandlingerne om Ecodesign for Sustainable Products Regulation (de delegerede retsakter for tekstiler og det Digitale Produktpas), Revisionen af Tekstilmærkningsforordningen og Revisionen af Affaldsrammedirektivet (her Det Udvidede Producentansvar og indsamling af tekstiler).

Udstationeringen til Dansk Erhvervs EU kontor gør også at hun har haft mulighed at tage forbi en række sorterings- og genanvendelsesanlæg, i både Belgien og Holland.

Derudover har vi arrangeret en medlemstur i November måned, hvor en stor del af tekstilnetværket kommer ned for at tale med repræsentanter fra Kommissionen, MEPer, og forskellige organisationer, der sidder med udarbejdningen af kommende lovgivning.

Vi glæder os til at hilse jer velkommen i Bruxelles!

Marie vil fortsat rådgive og holde arrangementer i Danmark - blot digitalt, indtil hun er tilbage i December måned.