Nyt talentprogram for de dygtigste detail-elever

Er en eller flere af de elever, der starter i din virksomhed efter sommerferien, særligt talentfulde og motiverede? Og vil I gerne sætte turbo på jeres elevs udvikling og give ham/hende de bedste muligheder for at udvikle sit potentiale og skabe ekstra værdi i din forretning? Så skal I holde øje med det nye talentprogram, Talents of Retail.

I efteråret 2019 starter et nyt talentprogram, der skal udfordre de dygtigste detailhandelselever og give dem en uddannelse, der rækker udover det, man normalt kan få i en detailhandelsuddannelse. Forløbet er skabt af Dansk Erhverv, HK Handel og de to merkantile videncentre for henholdsvis Digital Handel og Viden om Data.

Talents of Retail skal samle særligt dygtige og motiverede elever på tværs af detailvirksomheder, så eleverne får et bredt indblik i de nyeste tendenser inden for detailhandel. Der vil være plads til 30 elever på talentprogrammet, og eleverne indstilles og udvælges i efteråret. Som virksomhed får I således tid til at opleve eleven arbejde i jeres virksomhed, inden I indstiller en elev til programmet. Herefter dækker programmet resten af elevens uddannelsestid.

Programmet bygges op om tre overordnede temaer: Retail of Today, Seamless Retail og Future Retail. Uddannelsesforløbet tager det bedste fra den traditionelle salgsassistent-uddannelse kombineret med det nyeste fra online handel, tre udfordrende akademifag, international studietur og udviklende ledelsessparring. Eleverne får desuden et særligt fokus fra de involverede skoler og vil bl.a. have en fast og dedikeret kontaktlærer samt mulighed for at få tilknyttet en mentor.

Talent of Retail er udviklet af de bedste undervisere, og det er også dem, der underviser eleverne, når de er på skole. Selve undervisningen vil naturligvis basere sig på de nyeste teknologier og kombinere forskellige undervisningsformer, herunder onlineundervisning.

Forløbet stiller store krav til både elev og virksomhed. Eleven skal være villig til at lægge en ekstra arbejdsindsats og vil fagligt blive udfordret og presset til det yderste. Og virksomheden skal forpligte sig på at give eleven plads til at udvikle sig, ligesom der skal sikres en tæt opfølgning af eleven.

I løbet af de kommende måneder vil der komme mere information om indhold, tidsplan og det praktiske i forbindelse med rekruttering og opstart af talentprogrammet. For mere information kan du gå på http://talentsofretail.dk/ eller kontakte:

Claus Rosenkrands Olsen 
Uddannelsespolitisk chef 
Dansk Erhverv 
cro@danskerhverv.dk 
Mobil: 29494696

Eller

Jesper Krogh Schlosser 
Projektleder 
Talent of Retail 
jeks@aabc.dk