Nye retningslinjer for Click & Collect

Til jeres orientering er ændringsbekendtgørelsen om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19 nu at finde på retsinformation - den træder i kraft mandag den 8.februar 2021.

Regeringen har som I allerede ved foretaget nogle enkelte bekendtgørelsesændringer, hvor det jo fsva. angår jeres medlemmer særlig er relevant at bemærke ændringen om, at der ikke længere er krav om forudbetaling ved Click & Collect:

1. § 6, stk. 7, affattes således:

»Stk. 7. Posthuse, pakkeshops, pakkeudleveringssteder og butikker må uanset stk. 1, nr. 8 og 10, holde åbent for offentligheden med henblik på afhentning og eventuel betaling af pakker og varer, der kan dokumenteres at være forudbestilt eller forudbetalt, jf. dog § 9.«

Dertil har vi desuden vedlagt en opdateret Q&A for detailhandlen pba. bekendtgørelsesændringerne.