Ny aftale skal genstarte dansk eksport efter corona

Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier er blevet enige om 27 nye initiativer i en pakke til genstart af eksporten for knap en halv milliard kroner. Initiativerne skal hjælpe danske eksporterhverv gennem corona-krisen og følger op på anbefalingerne fra de otte genstartsteams, hvoraf WEAR var repræsenteret i Genstartsteamet for mode og tekstil.

Mange danske eksporterhverv er hårdt ramt af corona-krisen. Og flere oplever, at ordrerne fra udlandet ikke tikker ind i samme grad som tidligere.

Derfor har regeringen netop indgået en aftale med Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet om genstart af dansk eksport med initiativer for 485 millioner kroner.

Det sker på baggrund af anbefalingerne fra Forum for genstart af dansk eksport og otte genstartsteams, som afleverede deres anbefalinger til genstart af dansk eksport til regeringen i midten af september.

Aftalen lægger op til at styrke dansk eksport inden for fire områder:

  1. Adgangen til erhvervsrejser lettes gennem fem initiativer, der bl.a. omfatter styrket kommunikation om rejserestriktioner og løsning af mobilitetsbarrierer gennem et erhvervsrejsehold.
  2. Den internationale markedsføring øges og eksportfremmeindsatsen styrkes gennem ti initiativer.
  3. E-handlen, digital omstilling og nye serviceløsninger styrkes gennem fire initiativer.
  4. Grøn genstart, investeringer og risikovillig kapital understøttes gennem otte initiativer.

For modebranchen er følgende vedtaget:

  1. Taskforce for bæredygtig omstilling af dansk mode og tekstil og grøn certificering af SMV’er: Der afsættes 10 mio. kr. til at etablere en taskforce for at fremme en bæredygtig omstilling og en øget eksport af bæredygtig dansk mode og tekstil. Taskforcen skal bl.a. fremme cirkulære forretningsmodeller og styrke virksomhedernes kompetencer til at imødekomme de nye krav til bæredygtighed og hjælpe SMV’er til at blive bæredygtighedscertificeret.
  2. Grøn matchfinansieringsordning: Der afsættes 35 mio. kr. til at styrke matchfinansieringsordningen i Vækstfonden målrettet grønne virksomheder, som skal matche privat finansiering af innovative grønne virksomheder med risikovillig, offentlig finansiering.
  3. Øget digital markedsføring af danske styrkepositioner: Der afsættes 10 mio. kr. til markedsføringskonsortier herunder 2,5 mio. kr. til Creative Denmark for at understøtte international markedsføring af danske løsninger på eksportmarkederne. Den styrkede indsats til markedsføringskonsortierne har fokus på udvikling af nye digitale værktøjer og kommunikationskanaler, fx digital markedsføring, virtuelle digitale besøgsprogrammer til Danmark mv.

Derudover vil den nationale klynge for design, mode og møbler i de kommende år bidrage til at danne bro mellem forskningsmiljøer og virksomheder for at understøtte den grønne omstilling inden for bl.a. mode og tekstil. Uddannelses- og Forskningsministeriet og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse under Erhvervsministeriet uddeler årligt 80 mio. kr. til erhvervsklyngerne.

”I Danmark er vores virksomheder ekstremt dygtige til at eksportere både produkter og services men også grønne idéer, og det skal vi sørge for at værne om, selvom corona-krisen kradser over hele verden. Der har været utrolig mange gode anbefalinger at tage fat på fra erhvervslivet, og det har ikke været nemt at prioritere. Men jeg synes, at vi med den her pakke lægger grundstenene for, at vi også på den anden side af corona-krisen har stærke eksporterhverv, der beskæftiger tusindevis af danskere, her i landet,” siger erhvervsminister Simon Kollerup.

Godt tre fjerdedele af genstartsteamenes anbefalinger på kort sigt er blevet inddraget i den endelige pakke.

”Eksporten skal op, erhvervsrejsende skal nemmere kunne rejse ud og virksomhedernes behov skal tænkes helt ind i Udenrigsministeriets daglige arbejde. Sådan holder vi hånden under de godt 800.000 danske eksportarbejdspladser her i den globale corona-krise. Det er sagen i en nøddeskal. Dagens aftale er et vigtigt skridt på vejen, og giver dansk eksport et hårdt tiltrængt ekstra rygstød i en svær tid. En aftale der sætter eksportvirksomhedernes og eksportarbejdspladsernes behov i centrum,” siger udenrigsminister Jeppe Kofod.

Du kan læse aftaleteksten her.

Du kan læse faktaark om de grønne initiativer i eksportpakken her.

Du kan læse faktaark om initiativer rettet mod hovedstadsområdet her.