MODE OG KLIMAPARTNERSKABER

Corona-krisen fik os alle til at glemme den bæredygtige omstilling for en stund.

Regeringen har sammen med erhvervlivet lavet 13 Klimapartnerskaber, som har arbejdet intensivt på at løse en både svær og vigtig opgave: Nemlig på én og samme tid at udvikle konkrete forslag til regeringen om, hvilke indsatser som vil kunne bidrage til at nå målet om at reducere Danmarks CO2-udledning med 70 procent i 2030 og gøre Danmark til et foregangsland for resten af verden.


Corona-krisen har og vil påvirke vores branche i en grad, som vi ikke tidligere har oplevet. Men den grønne omstilling lader ikke vente på sig og vi må derfor fortsætte det gode arbejde, vi som branche allerede har gjort i forhold til mere ansvarlighed og bæredygtighed.

Et af de 13 Klimapartnerskaber handler om Handel, som har fem individuelle spor, hvoraf det ene af disse spor er Tekstiler (modebranchen) med formand Jens Obel fra DK Company.


Vision
Tekstilsporet har en vision, om at Danmark i 2030 vil være førende på genanvendelse i Europa ved at øge genanvendelse fra 2 procent til 50 procent.

Ambitioner
Tekstilindsatsens ambitioner skal indfries ved at gennemføre 5 emner og 18 initiativer og anbefalinger koordineret af initiativ 1: Partnerskab for Bæredygtigt Tøj og Tekstiler (PBTT). Partnerskabet skal drives af branchen, som igangsætter initiativer i samarbejde med regeringen og myndigheder.

De 5 emner

  1. Etablering af et Partnerskab for Bæredygtigt Tøj og Tekstiler.
  2. Udvikling af bæredygtigt tøj og tekstiler i en cirkulær økonomi.
  3. Certificeringer og mærkning af tøj og tekstiler.
  4. Bæredygtig forbrugsadfærd for tøj og tekstiler.
  5. Mindre og mere effektiv transport af tøj og tekstiler.


Tekstilpartnerskabets indsatser og anbefalinger vil medføre følgende reduktioner: Udledningen er fordelt med 20 procent som direkte udledning i Danmark og 80 procent som indirekte udenfor Danmark. Årsforbruget på 85.000 ton tøj og tekstiler er fordelt som 74.800 ton fra de private husholdninger (88 procent), 5.100 ton forbrugt i det offentlige (6 procent) og 5.100 ton forbrugt af de private virksomheder (6 procent).

Klimapotentialet for at nedbringe forbruget på 85.000 ton tøj og tekstiler om året, eller de CO2 reduktioner, der kan opnås ved at forbrugerne og virksomheder bruger færre tekstiler for eksempel igennem bedre vaskemetoder, initiativer der forlænger levetid eller mere effektiv distribution mellem kunder og butikker, kan også tage udgangspunkt i Mista-rapporten. Her nævnes, at klimaaftrykket for det svenske tøjforbrug er omkring 3.3 millioner ton CO2 ækvivalent per år eller 327 kg CO2 per borger. Det svenske forbrug vurderes at være sammenlignelig med det danske forbrug. Antallet af borgere i Danmark er 5.8 millioner i 2019, der hver medfører en udledning på 327 kg om året og total 1.9 millioner ton CO2 om året.


Hent hele rapporten om Klimapartnerskabet for Handel her og sørg for, at den kommer ud til alle de rette personer i din organisation. Den grønne omstilling er sat i gang og vi må som branche fortsætte det gode arbejde, vi allerede har sat i gang, mens vi venter på regeringens stillingtagende til de mange gode forslag og initiativer, tak.


Med venlig hilsen
Nikolai Klausen, direktør