KONTINGENTREDUKTION 2020

Danmark befinder sig i en helt ekstraordinær situation, hvilket har stor indflydelse på vores branche. Derfor vil Wear ekstraordinært yde en håndsrækning til vores medlemmer.

Cororavirus har igangsat store ændringer i samfundet, som ligger stort pres på dansk erhversliv, heriblandt modebranchen og detailhandlen. Dansk Erhverv og Wear arbejder på højtryk for de store politiske indgreb, der skal til for at holde hånden under erhvervlivet og vi må som brancheforening støtte op, hvor vi kan.

Wear har derfor besluttet at reducere Wear-kontingentet med 50% i 2020. Da vi allerede har opkrævet kontingent for 2020, vil I modtage en kreditnota.


Wears bestyrelse og direktør arbejder målrettet på, at vores branche bliver hørt i forbindelse med diverse 'redningspakker'. Vi vil i Wear derfor gerne høre, hvordan det påvirker din virksomhed og om du har forslag til, hvor der er behov for støtte?

Send venligst dine forslag til sekretariatet på kdj@danskerhverv.dk, således at vi kan sammenfatte svarene og se, om der eventuelt er noget, som vi skal gå videre med.

Her er en nogle af de hjælpetiltag, der allerede er gennemført:

Kompensation, moms, AM-bidrag, A-skat og Corona-enhed  
Præsenteret af regeringen tirsdag 10. marts 

• Ny hastelovgivning, der understøtter virksomhedernes likviditet ved midlertidigt at udskyde betalingsfristerne for moms, AM-bidrag og A-skat.

• Kompensation til arrangører, der i marts måned har aflyst eller udskudt arrangementer med mere end 1.000 deltagere og arrangementer på under 1.000 deltagere, som er målrettet særlige COVID-19-risikogrupper, f.eks. ældre eller helbredsmæssigt sårbare.

• Regeringen og erhvervslivets corona-enhed, der sammen med erhvervslivet skal drøfte målrettede og konkrete forslag til midlertidige tiltag, der kan afhjælpe aktuelle udfordringer for - i første omgang transporterhvervene samt turisme og oplevelsesøkonomi. 
 

To garantiordninger, sygedagpengerefusion, fleksibel arbejdsfordeling og frigivelse af den kontracykliske kapitalbuffer.
Præsenteret af regeringen torsdag 12. marts

• To nye garantiordninger. Den ene er målrettet store virksomheder og kommer til at fungere på markedsvilkår. Den anden er målrettet små og mellemstore virksomheder og indebærer en lavere garantiprovision for virksomhederne, hvorfor der afsættes en statslig tabsramme på 1 mia. kr. 

• Sygedagpengerefusion fra dag ét, når medarbejderen er syg af COVID19 eller i karantæne. Der lægges således op til, at sygedagpengesystemets såkaldte arbejdsgiverperiode suspenderes. 

• Ordningen med arbejdsfordeling bliver mere fleksibel. Ordningen betyder, at virksomheder – efter aftale med den lokale fagforening, tillidsrepræsentanten eller evt. samtlige medarbejdere – kan sætte medarbejdere ned i tid i en midlertidig periode, og medarbejderne så kan få supplerende dagpenge. Beskæftigelsesministeren har valgt at gøre ordningen mere fleksibel, så virksomhederne hurtigt kan tilpasse sig situationen, og man kan undgå afskedigelser af medarbejdere. 

• Frigivelse af den kontracykliske kapitalbuffer. Erhvervsministeren har besluttet at frigive den kontracykliske kapitalbuffer, så den er nul med øjeblikkelig virkning. Derved får bankerne og institutterne med deres nuværende kapitalbeholdning lettere ved at låne penge ud til berørte virksomheder. 

Dansk Erhverv og 3F laver aftale om hjemsendelse af medarbejdere uden løn 

• Dansk Erhverv og 3F har indgået aftale om, at medarbejdere kan hjemsendes i hotel- og restaurationsvirksomheder uden løn. Det sker som følge af udbruddet af coronavirus. • Det samme gælder for medarbejdere omfattet af serviceoverenskomsten, der kan hjemsendes uden løn, da parterne er enige om, at der er tale om force majeure jf. overenskomsten § 15, stk. 5. • Ifølge aftalerne skal virksomhederne ikke betale løn for de timer, som medarbejderne er hjemsendte. Når forholdene normaliseres, skal medarbejderne genoptage deres arbejde. 

• Organisationsaftalen gælder indtil videre til 29. marts 2020. Organisationerne vil fremadrettet overveje, om eventuel forlængelse skal indgås. 
 

Andre gennemførte initiativer

• Suspendering af køre/hviletidsbestemmer samt miljø- og støjzoner, så der kan leveres varer til butikkerne i det omfang, det er nødvendigt.

• Nødpasning også gældende for privatansatte i eksempelvis detailhandlen.  
 


Information til virksomheder om coronavirus

Her finder du svar på en række praktiske og juridiske spørgsmål i forbindelse med virksomheders håndtering af coronavirus

Du kan også kontakte Dansk Erhverv Hotline på telefon 3374 6400

Har du yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte Wear direktør, Nikolai Klausen.