Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling mandag den 11.december 2023, klokken 10.00-11.00 på Børsen, Slotsholmsgade 1, København K.

Sammenlægning af WEAR og Dansk Detail efter to års frugtbart strategisk samarbejde.

Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling med et ønske om en sammenlægning med Dansk Detail. Bestyrelsen ser en sammenlægning som en naturlig udvikling mod en samlende, bredere og stærkere brancheforening indenfor den danske livsstilsbranche med fokus på vores medlemmers interesser.

Indstilling

En enig bestyrelse indstiller til generalforsamlingen følgende samlede forslag:

  • Jeg kan godkende en opløsning af foreningen WEAR
  • Jeg kan godkende en sammenlægning med Dansk Detail
  • Jeg kan godkende de nye vedtægter
  • Jeg kan godkende den nye samlet bestyrelse
  • Jeg vil gerne flytte mit WEAR medlemskab med over i den nye forening
  • Jeg kan godkende at WEAR formue indgår/overføres til den nye forening
  • Jeg er indforstået med at en sammenlægning kun bliver gennemført, hvis begge foreninger godkender det

Hvad betyder det for dig?

I det daglige vil du ikke opleve en forskel. Du har forsat din juridiske rådgivning og hotline gennem Dansk Erhverv, og vi fortsætter med Nikolai Klausen som direktør. Men med samlende kræfter og økonomi er ambitionen, at vi kan lave endnu flere medlemsrelaterede aktiviteter indenfor detail-, engros- og e-handel.

Kontingent?

Den nye forening tager afsæt i Dansk Details nuværende kontingent på kr. 100.- + moms årligt. Fremover skal hvert medlem betale et årligt kontingent per driftssted/p-nummer/webshop. Bestyrelsen kan træffe beslutning om et samlet maksimum kontingent per medlem, ligesom der kan træffes beslutning om gradueret kontingentsatser.

Nyt navn

Gennem tiden har både WEAR og Dansk Detail ændret navne – det gør vi igen. Vi ser det som en naturlig udvikling, når to foreninger sammenlægges og skaber fundamentet for en ny forening med et bredere formål om at forene livsstilsbranchen. Det nye navn forventes offentliggjort medio januar 2024.

Bestyrelse

Bestyrelsen i den nye forening vil bestå af de nuværende bestyrelsesmedlemmer fra WEAR og Dansk Detail.

Tilmelding, vedtægter og fuldmagt

Alle medlemsrepræsentanter (medlemsvirksomheder/ejere) har modtaget en mail med de nye vedtægter samt link til tilmelding og fuldmagt. Skulle du som medlemsrepræsentant ikke have modtaget denne mail, bedes du kontakte sekretariatet på kdj@danskerhverv.dk.