Hvor mange skal gå konkurs før politikerne vågner op?

Nu må politikerne vågne op! Den danske modeindustri og den dertil hørende detailhandel, lider voldsomt under Corona-krisen og det hjælper ikke at man nu kan gå til frisør.

Modebranchen ser frem til en række ganske betydelige tab i regnskaberne for 2020. Tabene vil relaterer sig til varelagre og debitorer, som vil skulle nedskrives ved næste regnskabsaflæggelse, da lageret er ukurant og debitorerne dubiøse. Tabene vil medføre en lang række konkurser og tab af arbejdspladser samt tab af danske virksomheders positioner og knowhow på eksportmarkederne som i dag er på 40 mia. kr. årligt.

Derfor forslår Wear en kompensationsmodel til afhjælpning af dette baseret på følgende kriterier:

 • Simpel model
 • Ingen kontant udbetaling fra staten
 • Sikrer mod regnskabsmæssige tab og understøtte fremtidige likviditetsbudgetter, så kreditter i banker kan opnås og opretholdes
 • Understøtte danske arbejdspladser i fremtiden
 • Modvirke tab af danske virksomheders positioner og knowhow på eksportmarkederne

Afskrivning på varelager:

Varer som er leveret til virksomheden i perioden 1. januar til 31. august 2020 baseret på ordrer foretaget før 9. marts 2020 (som er uigenkaldelige efter 31. marts 2020) kan nedskrives med 50% af engrosprisen ved førstkommende regnskabsaflæggelse med fuld kompensation.

Kompensationen indsættes på virksomhedens skattekonto, og vil således ikke blive kontant udbetalt, men modregnet i kommende kildeskatter, momsbetalinger mv. fra virksomheden.

Sælges varerne med gevinst modregnes gevinsten i kompensationsbeløbet (årlig opgørelse)

Tab på debitorer: 

Debitorer fra fakturering i perioden 1. januar til 31. august 2020, som er baseret på ordrer fra kunden foretaget før 9. marts 2020 (og som er uigenkaldelige efter 31. marts 2020) kan nedskrives med 50% ved førstkommende regnskabsaflæggelse med fuld kompensation.

Kompensationen indsættes ligeledes på virksomhedens skattekonto, og vil således ikke blive kontant udbetalt, men modregnet i kommende kildeskatter, momsbetalinger mv. fra virksomheden.

Sker der indbetaling på fordringerne med gevinst, så modregnes gevinsten i kompensationsbeløbet (årlig opgørelse)

Krav/værnsregler:

 • Selskabet anvender et anerkendt varelagersystem og debitorsystem (E-conomic, NAV m.fl.).
 • Revisorerklæring.
 • Den positive skattekonto bortfalder ved ejerskifte//konkurs.
 • Der kan ikke udbetales udbytte før den postive skattekonto er udlignet.

Branchen i tal:

 • Årlig samlet eksport på 4o mia. kr. svarende til Danmarks 5.største vareeksporterhverv
 • Består af 500-600 modevirksomheder - hvoraf de fleste er mindre eller mellemstore
 • Virksomhederne beskæftiger i alt 10.000 i Danmark
 • Modedetailhandlen beskæftiger ca. 12.000 i Danmark

 

Konkurserne er startet!

 

Modellen er udarbejdet sammen med Statsautoriseret revisor, Claus Koskelin, Partner, Grant Thornton.