Har du styr på dit varemærke i Danmark?

Rettigheder kan gøre forskellen mellem en god idé og en gunstig forretning. Derfor bør du overveje, hvordan du sikrer rettighederne til din idé, så du beskytter den bedst muligt. Hvis nogen kopierer dine produkter, eller du er ude efter  finansiel støtte fra en investor, står du langt stærkere, hvis du har et registreret varemærke. Læs mere her og få svar på, hvad et varemærke er for noget, og hvad du skal være opmærksom på.

Hvad er et varemærke?

Et varemærke kan være mange ting - eksempelvis et ord, et slogan, et logo eller en jingle. Formålet med et varemærke er at gøre forbrugere i stand til at identificere, hvilken virksomhed en bestemt vare eller ydelse kommer fra. En varemærkeregistrering giver eneretten til det udsende eller de ord, som mærket består af. Du registrerer mærket for de varer og tjenesteydelser, som du skal bruge mærket for, og det er dermed for disse, at mærket er beskyttet. Har du for eksempel et tøjmærke, som du gerne vil beskytte for det tøj du sælger, vil der her være tale om at mærket skal registreres for varen tøj. Har man en butik, der sælger tøj af forskellige mærker, og ønsker man butikkens navn registreret som et varemærke, skal man registrere navnet for detailhandel/engroshandel med tøj.

Hvad kan jeg bruge et varemærke til?

Med en varemærkeregistrering har du eneret til at bruge netop det mærke for de varer eller tjenesteydelser, som registreringen omfatter, i din markedsføring. Med din varemærkerettighed i hånden kan du forhindre andre i at bruge samme mærke, eller et mærke der ligner det for meget, for samme eller lignende varer og ydelser. Omvendt skal du være opmærksom på, at du også selv, og i særdeleshed på nye markeder, kan risikere at gå for tæt på andres varemærker, hvis ikke du har undersøgt, hvilke varemærker, der befinder sig på det pågældende marked i forvejen.

Hvad skal der til for, at jeg kan få et varemærke i Danmark?

For at dit mærke kan blive registreret som et varemærke, skal det leve op til nogle bestemte krav.  Dit varemærke kan eksempelvis ikke registreres, hvis det udelukkende består af ord eller figurer, der beskriver, hvad de ansøgte varer eller tjenesteydelser er. Det dur for eksempel ikke, hvis dit mærke udelukkende angiver arten af varen som eksempelvis mærket ”sko” søgt for varen ”sko” , eller en anprisning af varen ”sko” ved eksempelvis mærket ”perfekte sko”. Den regel eksisterer, fordi alle skal have mulighed for at benytte beskrivende ord eller vendinger i deres markedsføring.

Hvad skal min ansøgning indeholde?
Din ansøgning skal  indeholde flere ting, men de  tre væsentligste tinger er:

  1. Dit varemærke. Hvis du vil beskytte ord som varemærke, skal du skrive ordene i din ansøgning. Hvis du vil beskytte et udsende, skal du sende en billede fil eller videofil af mærket med ansøgningen.
  2. En liste, der forklarer, hvad dit varemærke skal beskyttes for. Varemærker beskyttes for de varer eller tjenesteydelser, som man ansøger om. Disse kategoriseres i 45 forskellige klasser, alt efter hvilke typer af varer og tjenesteydelser, der er tale om. Det kan derfor være en god idé at sætte sig ind i klassificeringssystemet, inden du ansøger. Men hvis ikke du får klassificeret en vare eller tjenesteydelse helt korrekt, er der ingen grund til bekymring, den er stadig omfattet af ansøgningen, og Patent- og Varemærkestyrelsen vil hjælpe dig med at få den formuleret og klassificeret korrekt. Det vigtigste er derfor, at du i ansøgningen får forklaret, hvad det er du ønsker at beskytte mærket for– der kan ikke senere tilføjes noget.
  1. Oplysninger om, hvem der skal eje varemærket. Både privatpersoner, virksomheder og foreninger kan have varemærker. Det er en god ide at overveje, hvem der skal stå som ejer af mærket. Det kan blive relevant, fx hvis din virksomhed bliver solgt eller går konkurs. 

Hvor får jeg hjælp?

Hvis du vil rådgives om, hvordan du sikrer dig bedst, kan du gå til en rådgiver der er specialiseret indenfor fx varemærker.

Du kan også tage kontakt til Patent- og Varemærkestyrelsen, der meget gerne vejleder og hjælper, så meget som vi kan.

 

Nyttige links:

Søg hjælp og vejledning på Patent- og varemærkestyrelsens hjemmeside:

https://www.dkpto.dk/

 

Kilde: Jacob Yde, fuldmægtig i Patent- og Varemærkestyrelsen