Får vi et hårdt BREXIT?

Et hårdt BREXIT har aldrig været tættere på end det er lige nu. Hvis det bliver et hårdt BREXIT, hva’så? Er du og din virksomhed klar til BREXIT? WEAR har her beskrevet nogle af de ting som kan blive en realitet samt nogle kommentarer til situationen.

Vi opfordrer WEAR’s medlemmer til at følge godt med i udviklingen og fortsat tage risikoen for ”no-deal” meget alvorligt.

Handel med Storbritannien fra 1. januar 2021
Når din virksomhed skal handle med Storbritannien fra 1. januar 2021, vil de generelle regler for handel med lande uden for EU (tredjelande) gælde - medmindre EU og Storbritannien indgår andre aftaler inden da. Ændringerne kan få stor betydning for din virksomheds told-, skatte-, afgifts- og momsforhold, og det kan kræve forberedelser inden 1. januar 2021.

Varernes fri bevægelighed

Efter Brexit vil varer mellem EU og UK kunne bevæge sig, som det i dag sker ift. tredjelande. Det betyder, at EU’s toldkodeks, nationale og europæiske import- og eksportregler vil skulle respekteres. Det vil det blive nødvendigt at udarbejde tolddeklarationer, hvor det er et krav at ansøge om eksport-/og importtilladelser. Ud over det vil der også skulle opkræves relevante toldtariffer.

Told

Vær opmærksom på, at der kan komme toldtariffer på både import- og eksportvarer, hvis ikke EU og UK indgår en frihandelsaftale.

E-commerce B2C

I forbindelse med et eventuelt hårdt Brexit kan der komme krav om etablering af engelsk/UK-momsnummer for at kunne sende varer til forbrugerne i Storbritannien. Her kan WEAR henvise til virksomheden TIMEVAT, der har erfaring med at registrere danske virksomheder i Storbritannien og servicere kunder med rapportering af engelsk moms samt assistance med diverse ansøgninger i Storbritannien.

Transport

Efter Brexit mister UK adgangen til Single EuropeanSky. For at kunne fortsætte med at flyve indenfor EU vil der skulle indgås nye aftaler. Der vil desuden skulle indgås aftaler med andre tredjelande, som EU allerede har aftaler med – eksempelvis vil der skulle indgås en aftale mellem USA og UK, som falder ud af EU/USA-aftalen EU Open Sky Agreement. Ifølge de europæiske regler må kun logistikvirksomheder, der er etableret inden for EU, levere varer inden for EU uden yderligere tilladelser.

Kontrakter

I forhold til nye kontrakter bør virksomheder tage højde for, at Brexit kan påvirke de kontraktuelle forhold, som man indgår i – særligt i forhold til mulige nye tariffer og valutaudsving. Parterne i kommende aftaler kan minimere denne usikkerhed ved at indgå specifikke aftaler på området eller åbne for kontraktændringsklausuler. En anden mulighed er at indgå kortere kontrakter, så de præcise implikationer af Brexit bedre kan vurderes, og der kan indgås aftaler, der svarer til de faktiske forhold.

Eksporterklæringer

Disse skal udfyldes og toldbehandles, inden varen kan sendes afsted. En ekstraudgift, som virksomhederne ikke har i dag, og som enten skal finansieres ved, at virksomhederne tjener færre penge, eller ved at prisen hæves for de varer som sælges.

Oprindelseslandsregler

Hvis en vare består af flere dele, skal der efter den 1. januar udarbejdes en oprindelseslandsmærkning for varen. Den mærkning vil afgøre, om varen er en britisk vare, en EU-vare, eller om varen i virkeligheden kommer fra et tredjeland. Og den vurdering bliver afgørende for, om der skal betales told for en vare. Også selv om EU og Storbritannien skulle indgå en frihandelsaftale, hvor alle varer fritages for told.

Sikkerhedskontrol

Uanset om der er tale om biler, fødevarer, medicin eller kemikalier, vil en meget stor del af de varer, som fremover sælges mellem EU og Storbritannien, også skulle gennemføre en sikkerhedskontrol - og der skal udarbejdes en sikkerhedsgodkendelse. Det kunne ligeledes være boligtekstiler eller sikkerhedsbeklædning.

Grænsekontrol

Uanset om det gælder eksporterklæringer, oprindelseslandsmærkning, veterinærkontrol eller kontrollen af sikkerhedscertifikater, så er der tale om kontroller, der skal gennemføres, inden et land kan passere grænsen mellem EU og Storbritannien. Der er med andre ord tale om kontrol, som skal håndteres ved grænsen af toldere eller andre eksperter. Det kan betyde forsinkelser i tolden, hvilket kan/vil få indflydelse på jeres muligheder for at overholde leveringsterminer.

Husk du som medlem af WEAR også er medlem af Dansk Erhverv, hvor du kan hente vejledning og rådgivning til at kommer sikre igennem Brexit.

 

Hent mere information her