Nyt projekt skal forhindre kapløb mod bunden i den spirende etiopiske tekstilsektor

Derfor lancerer Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH) med en række samarbejdspartnere Bottom UP, - et projekt der sætter fokus på ansvarlighed i alle led i værdikæden – fra den etiopiske bomuldsmark, over fabriksproduktionen til de indkøbende virksomheder og den europæiske forbruger.

Det nye EU-finansierede projekt Bottom UP blev officielt skudt i gang i begyndelsen af juni 2019 i Bahir Dar, Etiopien. Projektet skal arbejde for at sikre en bæredygtig, transparent og inkluderende værdikæde og derigennem nå ud og understøtte 2.000 bomuldsbønder, 2.200 landarbejdere og 17.000 fabriksansatte.

Bomulds- og beklædningsindustrien er den anden vigtigste sektor for den etiopiske regering i forhold til vækst. Bomulden er af høj kvalitet, men der er også en række udfordringer, som blokerer væksteventyret og sår tvivl om, hvorvidt Etiopien kan blive en bæredygtig eksport-destination.

Blandt andet vækker manglen på mindsteløn, som kan sikre anstændige leveforhold for arbejderne, stor bekymring. Et lønningsniveau for syersker på omkring 26 USD om måneden er langt under Verdensbankens fattigdomsgrænse.

Efterspørgsel efter ansvarlighed fra starten af

DIEH vil igennem projekt Bottom UP arbejde for at gøre nordiske tekstilvirksomheder opmærksomme på mulighederne i fremtidig etisk handel ved fra start at efterspørge varer fra ansvarlige etiopiske leverandører.

“Den stigende interesse fra internationale tekstilvirksomheder for at købe tøj og tekstil fra Etiopien giver os faktisk en mulighed for at udvikle sektoren på en ansvarlig måde. Der er meget at arbejde på. For eksempel importerer tøjfabrikkerne i Etiopien stort set alt bomuld fra Asien, mens de lokale bomuldsbønders produktion ikke bliver udnyttet. Med Bottom UP projektet vil vi forsøge at inkludere og opgradere den lokale bomuldsproduktion, og samtidig skabe positive effekter for alle i værdikæden, ikke mindst for de tusindvis af ufaglærte fabriksmedarbejdere”, udtaler DIEHs projektleder Janine Dortmundt.

Mere konkret skal Bottom UP de næste tre år at arbejde for en værdikæde, der genererer økonomisk vækst, forbedrer arbejdsforhold, skaber et minimum af arbejds- og miljøstandarder samt ikke mindst promoverer ansvarlige indkøb fra den etiopiske tekstilsektor.

Projektets første skridt består af træninger og teknisk support til bomuldsbønder, kommercielle landbrug og bomuldsfabrikker i forbindelse med at efterleve bæredygtige praksisser og standarder.

Det skal på sigt ende ud med, at konventionel bomuldsproduktion bliver omlagt til mere ansvarlig produktion. Samarbejdsparterne vil samtidig tilbyde teknisk støtte og vejledning til fabrikkerne, således at de kan omstille sig til en mere bæredygtig praksis. Parterne vil desuden facilitere direkte kontakt og dialog mellem europæiske brands og etiopiske fabrikker.

Sideløbende vil parterne informere potentielle internationale opkøbere om både fordele og ulemper ved at importere beklædning fra Etiopien.

Projektet afsluttes med en forbrugerorienteret kampagne i både Holland og Danmark, der skal både pege på problemerne i tekstilindustrien og skabe opmærksomhed omkring, hvordan man som forbruger kan være med til at skabe positiv udvikling og undgå et tekstilsektionen også Etiopien rammes af et kapløb mod bunden. 

Om samarbejdsparterne

Bottom UP er et samarbejde mellem den internationale organisation Solidaridad, Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH), Cotton made in Africa, MVO Holland og støttet af EU med henblik på at sikre en bæredygtig, transparent og inkluderende værdikæde.

Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH)

Dansk Initiativfor Etisk Handel (DIEH) er Danmarks førende samlingssted for etisk handel. DIEH samarbejder med sine mere end 90 medlemmer fra forskellige interessentgrupper for at fremme ansvarlig handel, der respekterer menneske-og arbejdstagerrettigheder, hensynet til miljø og klima samt bidrager til en global bæredygtigudvikling.

Solidaridad

Solidaridad netværket er en international civil organisation grundlagt i 1969. Dets hovedformål er at facilitere udviklingen af social ansvarlighed, økologi og profitable værdikæder. Netværket opererer gennem otte regionale ekspertcentre i over 40 lande. Solidaridad arbejder for at transformere produktionspraksisserne med henblik på at promovere fair og profitable levestandarder og forretningsmuligheder, anstændige arbejdsforhold og en fair leveløn uden at nedbryde de områder, hvor folk i forvejen lever.

Cotton made in Africa

Initiativet Cotton made in Africa har siden 2005 haft som målsætning gennem bæredygtighed at forbedre leveforhold for bomuldsbønder i Sub Sahara.

MVO Holland

CSR Holland / MVO Holland er et center for hollandske virksomheder, der stræber efter fælles socialt ansvar. Der er mere end 2000 virksomheder involveret i organisationen.

For mere information eller anvendelse af billeder – kontakt da venligst Janine Dortmundt fra DIEH på +45 42432921 eller jd@dieh.dk