Detailhandlens økonomiske fodaftryk

Detailhandlen er en helt central del af danskernes hverdag, og en væsentlig del af danskernes forbrug er også i detailhandlen. Detailomsætning udgjorde i 2021 391 mia. kr. af det private forbrug. Det svarer til 34 pct. af det samlede private forbrug. Ser vi bort fra husleje udgør detailhandlen 44 pct. af det private forbrug.

Detailhandlen er en stor jobmotor
Detailhandlen er også en vigtig brik i dansk økonomi. I 2021 var 255.000 ansat i detailhandlen i Danmark. Dertil er 34.000 danske jobs indirekte knyttet til detailhandlen. Det er når detailbutikkerne køber varer eller tjenester hos underleverandører fx rengøring, IT eller revision.

Det betyder, at der samlet er 289.000 jobs i Danmark, der direkte eller indirekte er knyttet til detailhandlen. Det svarer til 13 pct. af samtlige private jobs i Danmark. Med andre ord er detailhandlen en stor og vigtig jobmotor for Danmark.

Detailhandlen er også en meget stor branche sammenlignet med andre brancher. Til sammenligning er 344.000 jobs bygge og anlægsbranchen. Til hotellerne og restauranterne er der direkte eller indirekte tilknyttet 161.000 jobs. Landbrug, skovbrug og fiskeri har tilknyttet 103.000 jobs. Med andre ord detailhandlen har tilknyttet lige så mange jobs som hoteller, restauranter, landbrug, skovbrug og fiskeri tilsammen.

Der ændres ikke grundlæggende på resultaterne, hvis det opgøres i fuldtidsbeskæftigede. Der er 160.000 fuldtidsbeskæftigede direkte eller indirekte knyttet til detailhandlen.

Hent hele analysen her.