Detailhandelstal for beklædning og fodtøj 2018

Wear har i samarbejde med Dansk Erhverv fået udarbejdet et konjunkturblik med branchenøgletal for beklædning og fodtøj.

Her kan du se omsætningsudviklingen siden 2010, omsætningsudviklingen i forhold til erhverv i alt, udviklingen i ansatte årsværk samt lønsum per årsværk.

Hent konjunkturblik her