Den globale handel er overraskende stærk

En helt ny rapport med titlen DHL Trade Growth Atlas viser blandt andet, at den internationale handel med varer er steget til 10% over niveauet fra før Covid-19-pandemien. Og på trods af krigen i Ukraine forventes den internationale handel at vokse hurtigere i 2022 og 2023 end den gjorde i det foregående årti. Det er logistikgiganten DHL og NYU Stern School of Business, der står bag den nye rapport, som virksomheder og politikere kan navigere efter.

Vallensbæk d. 22. september 2022: "Vi ser gerne, at DHL Trade Growth Atlas bliver en god ressource til at forstå og navigere i de skift, der finder sted i det globale handelslandskab. Som det har været i århundreder, vil handel fortsat være en vigtig drivkraft for velstand. I det nuværende globale forretningsmiljø kan DHL hjælpe virksomheder med at gentænke visse forsyningskæder og basere dem på en fornuftig afvejning mellem omkostninger og risiko, så de er både effektive og sikre. Som verdens førende logistikudbyder tilbyder vi løsninger til alle logistikbehov og vi har vist, at vi kan levere stabil og pålidelig service selv i volatile markedsmiljøer,” siger John Pearson, der er CEO for DHL Express.

Det nye DHL Trade Growth Atlas kortlægger de vigtigste tendenser og perspektiver for den globale handel med varer. Rapporten dækker 173 lande og leverer værdifuld viden. Den kaster også et positivt lys over modstandsdygtigheden i den globale handel – på trods af nylige chok og markedspessimisme.

International handel anses for at være særlig vigtig for nuværende på grund af dens evne til at fremskynde økonomisk vækst og reducere inflationen.

Den nye rapport viser de globale tendenser for væksten i handlen mellem lande, geografiske skift samt mixet af de handlede produkter. Den analyserer handel med varer på verdensplan – på regionalt niveau – for både de avancerede økonomier og vækstøkonomierne på tværs af 173 lande. Rapporten indeholder desuden kortfattede one-pagers for hvert af disse lande. De omfattede lande står for mere end 99 % af verdenshandelen, BNP og befolkning.

"Vi har samlet de vigtigste data om den globale handels tilstand og udviklingsbane – og bringer dataene til live i kort, diagrammer og andet visuelt indhold. Resultaterne viser, hvordan der stadig er store handelsvækstmuligheder i de avancerede økonomier og i vækstøkonomierne samt i regionerne rundt om i verden. Handelslandskabet skifter og det giver nye udfordringer, men denne rapport afviser på det kraftigste forudsigelser om et stort tilbagetog for den globale handel,” siger Steven Altman, Senior Research Scholar og direktør for DHL Initiative on Globalization ved NYU Sterns Center for the Future of Management.

DHL Trade Growth Atlas supplerer den hidtil publicerede DHL Global Connectedness Index-serie; der er udgivet regelmæssigt siden 2011. Hvor DHL Trade Growth Atlas går særligt i dybden med den globale handel med varer, analyserer DHL Global Connectedness Index det bredere fænomen globalisering – baseret på handel med varer og tjenesteydelser samt verdensomspændende kapitalstrømme, personer og information. Begge rapporter hjælper derfor med at udpege lovende forretningsmuligheder og understøtter faktabaserede debatter om handel og globalisering.

Se venligst side 2 for særlige take-aways fra DHL Trade Growth Atlas.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Parvinder Tiwana, salgsdirektør for DHL Express i Danmark på mobil: 77 666 106.

Kilde: DHL