Dansk modeeksport er igen i vækst

Analyse fra Dansk Erhverv viser, at den danske eksport af mode efter et hårdt 2020 igen er i fremgang. Modeeksporten i de første fem måneder af 2021 er 17 pct. højere end i samme periode året før. Det er eksporten af tøj, der driver udviklingen med en kraftig vækst, mens eksporten af fodtøj er faldet en smule.

Den danske modeeksport består af eksport af beklædningsgenstande og -tilbehør (tøj) og eksport af fodtøj. Eksporten af mode udgør knap 5 pct. af den samlede danske vareeksport.

I 2020 ramte coronapandemien verdensøkonomien, hvilket betød spærrede landegrænser, lukkede butikker og forsigtige forbrugere. Som følge af dette faldt den danske modeeksport kraftigt i 2020 efter en lang årrække med positive væksttal. I løbet af 2021 er restriktioner som følge af coronapandemien dog begyndt at blive udfaset i mange lande.

Dansk Erhverv har derfor undersøgt, hvordan den danske modeeksport har klaret sig i første del af 2021 sammenlignet med tidligere, og hvem de vigtigste eksportmarkeder er.

Analysen viser, at den danske modebranche udviser klare tegn på at være oppe i gear igen efter et hårdt 2020. Den samlede modeeksport er steget med 17 pct. fra 2020 til 2021, når vi ser på årets første måneder, og niveauet er det højeste i statistikkens historie. Mens eksporten af tøj er steget med hele 19 pct., er eksporten af fodtøj faldet med 1 pct.

Det vigtigste marked for den danske modeeksport er i lighed med tidligere år EU, som modtager 81 pct. af eksporten. Tyskland er også fortsat det land, som vi eksporterer mest til. Det gælder både for tøj og for fodtøj, hvor Tyskland modtager henholdsvis 28 pct. og 22 pct. af vores eksport.

Hent analysen her.