Corona-retningslinjer i detailhandlen

Et par gode nyheder at slutte ugen af på i forhold til restriktionerne i detail.
 
Der har netop været møde i Sektorpartnerskabet for detailhandlen vedr. restriktioner for detailhandlen, herunder den kommende genåbning af centre og stormagasiner, hvor de kommende restriktioner er blevet drøftet.
 
Myndighederne har arbejdet med både en lempelse af kvmkrav og ensretning af kvmkrav til detailhandlen, så der kommer til at gælde følgende fra næste uge.
 
Følgende regler fjernes:
Fjernelse af krav om max. 250 kunder i butikker over 5.000 kvm
Fjernelse af krav om tidsbestilling og indhegnede køarealer
 
Ensretning af kvmkrav med en trappe og lempelse og ensrette krav til centre, butikker og dagligvarer, som kommer til at gælde fra den 13. april.
De nye kvadratmeterkrav bliver således:

  • 0-2.000 kvm: 4 kvm pr. kunde
  • 2.000-5.000 kvm: 6 kvm, dog min. 500 kunder
  • 5.000-10.000 kvm: 8 kvm, dog min. 833
  • 10.000- : 10kvm  - dog min. 1250

 
Alle øvrige krav fortsætter indtil videre.
 
Lokale og automatiske nedlukninger
Fra næste uge er der risiko for lokale og automatiske nedlukninger, hvis der er tre krav opfyldt på kommunalniveau. Kravene kan ses her: https://sum.dk/nyheder/2021/marts/ny-automatisk-model-for-lokale-nedlukninger
Der vil være tale om en fuld nedlukning.  Vi har foreslået, at der udarbejdes en mellemstation mellem åbning og fuld nedlukning, fx ved indførelse af et højere kvadratmeterkrav.

Hermed pressemeddelelse ang. de nye arealkrav, som kommer til at gælde pr. 13. april 2021 https://em.dk/nyhedsarkiv/2021/april/nu-forenkles-og-lempes-arealkravene-for-detailhandlen/.

Pressemeddelelsen fra Sundhedsministeriet ang. nedlukning ved høj incidens https://sum.dk/nyheder/2021/marts/ny-automatisk-model-for-lokale-nedlukninger og pressemeddelelse fra Erhvervsministeriet ang. nedlukning i Ishøj https://em.dk/nyhedsarkiv/2021/april/liberale-erhverv-aabner-op-i-yderligere-fire-kommuner/.

Vedhæftet er endvidere en kort procesplan fra ministeriet for den kommende tid.