Arbejder du med at udvikle nye teknologier og forretningsmodeller

Arbejder du med at udvikle nye teknologier og forretningsmodeller inden for mode & tekstil og er du stødt på barrierer i reguleringen?

Så søg om adgang til et afklarings- og testforløb med relevante myndigheder.

Hvad er et afklarings- og testforløb?

  • Formålet med afklarings- og testforløbet er, at myndighederne kan støtte op om iværksættere, virksomheder og andre aktører, som er i gang med at udvikle nye teknologier og/eller forretningsmodeller, men er stødt på regulatoriske eller andre barrierer.
  • Når din virksomhed deltager i et forløb, vil du opleve, at det bliver tydeligt, hvad reguleringen konkret betyder for den nye løsning eller teknologi, du er i gang med at udvikle.
  • Konkret vil relevante myndigheder stå til rådighed med koordineret vejledning, når du har spørgsmål til gældende regler eller støder på reguleringsmæssige barrierer.

Hvem kan deltage i et afklarings- og testforløb?

  • Forløbene kan søges af iværksættere, virksomheder eller andre aktører, som arbejder med nye forretningsmodeller eller teknologi inden for mode- og tekstil.
  • For at deltage i et afklarings- og testforløb på tekstilområdet skal forløbet bidrage til at øge genbrug eller genanvendelsen af tekstiler og dermed sænke klimabelastningen, der stammer direkte eller indirekte fra design, produktion, forarbejdning, distribution, forbrug eller bortskaffelse af tekstiler. Projektet kan også omhandle udviklingen af nye bæredygtige materiale- eller produkttyper mv.

 

Læs mere og ansøg her: Afklarings- og testforløb for nye teknologier og forretningsmodeller