Løje, Arnesen & Meedom


Som medlem af Wear kan du som en del af samarbejdet få telefonisk hotline-rådgivning om immaterialretlige og reklameretlige forhold. En hotline, hvor Wears medlemmer kan få kort telefonisk rådgivning om IP-spørgsmål. Denne rådgivning tilbydes gratis i det omfang, der kun er tale om kortere telefoniske samtaler uden skriftveksling.

Som Wear-medlem kan du til en meget fordelagtig pris også erhverve en startpakke, som omfatter gennemgang af din virksomheds rettigheder. En startpakke omfatter et møde af op til en times varighed og en gennemgang af virksomhedens IP og et strategioplæg.

Strategioplæg omfatter beskyttelse af varemærke baseret på gennemgang af hjemmeside, information om produktions- og salgslande og fremtidige ønsker til mulige andre områder (produkter) af interesse.

Løje, Arnesen & Meedom vil på basis af et kundemøde fremkomme med et oplæg til beskyttelsesstrategi og et budget for arbejdet samt input til, hvordan varemærket beskyttes mest hensigtsmæssigt.

Kontakt Wear sekretariatet for mere information og priser.

 

Om Løje, Arnesen & Meedom

Løje, Arnesen & Meedom er et internationalt orienteret advokatfirma med speciale i immaterialret. De bistår deres kunder såvel med registrering af varemærker og designs i ind- og udland som med håndhævelse af deres rettigheder, herunder patentrettigheder. De bistår også med udformning af forhandler- og agentaftaler globalt.

Løje, Arnesen & Meedom gennemfører således løbende et stort antal retssager inden for alle former for immaterialret samt markedsførings- og konkurrenceret.

Løje, Arnesen & Meedom har særligt fokus på design og mode og har gennem mange år serviceret en række af de toneangivne danske mode- og tekstilbrands herhjemme og i udlandet.

Wears kontaktperson hos Løje, Arnesen & Meedom er advokat Johan Løje, der også er fast tilknyttet KDAK som underviser.

Besøg Løje, Arnesen & Meedom hjemmeside