Rådgivningsteam


Som medlem hos WEAR bliver du serviceret af en række konsulenter med ekspertviden indenfor cirkulær økonomi, miljø, klima, energi, markedsføring og CSR.  

Læs om vores konsulenter nedenfor og få et indblik i de områder, hvor vi kan hjælpe dig.

Mode, tekstil, fodtøj og livsstil

Marie Josephine Mustelin - Politisk konsulent 

Marie Mustelin støtter brancheforeningerne indenfor mode, tekstil, fodtøj og livsstilsbranchen i den grønne omstilling, hvilket indebærer at klæde dem på med viden om alt fra certificeringer, tekniske løsninger til lovgivning på nationalt- og EU- niveau. 

Marie kan hjælpe dig på følgende fagområder: 

 • National og EU-lovgivning på tekstil 
 • Miljømærkninger og certificeringer
 • Cirkulær Økonomi

Miljø

Jakob Lamm Zeuthen - Miljøpolitisk chef  

Jakob Zeuthen arbejder for at den danske samt den europæiske miljøpolitik understøtter det danske erhvervsliv. Han er med til at forbedre deres konkurrenceevne samt informerer og rådgiver omkring cirkulær økonomi. Jakob har en Ph.d. i menneskeskabte klimaeffekter og 30 års professionel erfaring med strategisk miljøarbejde. 

Jakob kan hjælpe dig på følgende fagområder: 

 • Miljømærkninger og Certificeringer  
 • Cirkulær Økonomi
 • Miljø og Klima

Cirkulær Økonomi

Andreas Hastrup Clemmensen - Politisk Konsulent 

Andreas Hastrup Clemmensen driver bl.a. et offentligt-privat samarbejde om cirkulære løsninger og følger den politiske udvikling på det grønne område både nationalt og i EU. Andreas er uddannet cand.soc. med speciale i politisk økonomi og klimaforandringer. 

Andreas kan hjælpe dig på følgende fagområder: 

 • Cirkulær Økonomi 
 • Klima
 • Miljø

CSR

Malene Thiele - CSR-chef 

Malene Thiele er specialist indenfor fagområderne forretningsdrevet CSR, bæredygtigheds-rapportering og ESG, FN’s verdensmål samt diversitet og inklusion. Derudover er Malene formand for bestyrelsen for Dansk Initiativ for Etisk Handel og medlem af 2030-panelet. 

Malene kan hjælpe dig på følgende fagområder: 

 • CSR 
 • FN’s verdensmål
 • OECD's retningslinjer

Genanvendelse

Marianne Ladekarl Thygesen – Chefkonsulent 

Den 1. februar kan vi byde velkommen til Marianne Ladekarl Thygesen, der starter som chefkonsulent i Klima, energi og miljø. Marianne skal arbejde med affaldsområdet, cirkulær økonomi samt være sekretariatschef for Genvindingsindustrien. 

Marianne kan hjælpe dig på følgende fagområder: 

 • Affald 
 • Emballage
 • Genanvendelse

Markedsføring og Databeskyttelse (GDPR)

Martin Jørgensen - advokat og chefkonsulent 

Martin Jørgensen hjælper virksomheder med spørgsmål om databeskyttelse (GDPR) og markedsføringsret. Han vurderer fx om virksomhedens påstande om miljø og bæredygtighed er i overensstemmelse med kravene i markedsføringsloven. 

Martin kan hjælpe dig på følgende fagområder: 

 • Databeskyttelse (GDPR)
 • Markedsføringslovgivning

EU-Lovgivning

Kereto Gormsen – EU Konsulent

Kereto Gormsen arbejder på Dansk Erhvervs kontor i Bruxelles. Hans områder omfatter miljøpolitiske emner som tekstiler, affaldshåndtering, emballage, kemikalier og bæredygtige produkter. Derudover er han ansvarlig for områder som kapitalmarkeder, den grønne taksonomi, transportpolitik, sundhedspolitik og biosolutions. 

Kereto kan hjælpe dig på følgende fagområder: 

 • National- og EU-lovgivning 
 • Affaldshåndtering 
 • Emballage 
 • Kemikalier
 • Eurocommerce

Markedschef: Klima, Energi og Miljø

Ulrich Bang – Markedschef for Klima, Energi og Miljø

Ulrich Bang hjælper Dansk Erhvervs medlemmer med deres grønne omstilling og arbejder med politiske interessevaretagelse indenfor klima, energi og grøn omstilling. Ulrich er desuden sekretariatschef for “Alliance for Bio Solutions”, og har arbejdet hele sin karriere indenfor klima og energi. Dette har blandt andet budt på erfaring fra Bruxelles, danske virksomheder og organisationer samt Energistyrelsen.