Butiksoverenskomsten med sidste nyt fra OK2020

Kurset giver en grundig indføring i reglerne i butiksoverenskomsten, herunder nyhederne fra OK2020.

På kurset vil der blive lagt særlig vægt på arbejdstidsreglerne. Derudover vil vi også gennemgå overenskomstens regler vedr.:

  • Løn
  • Feriefridage
  • Fritvalgslønkonto
  • Seniorfridage
  • Barselsregler
  • Barns sygdom, hospitalsindlæggelse og børneomsorgsdage
  • Pension
  • Kompetence- og uddannelsesregler
  • Tillidsrepræsentantregler mv.

I gennemgangen af overenskomsten vil der blive inddraget de seneste afgørelser fra faglige voldgifter og Arbejdsretten.

Kurset henvender sig til alle, der arbejder med overenskomsten i praksis, både i HR afdelingen, på lønkontoret og ude i butikkerne.

BEMÆRK: Hvis du alene er interesseret i fornyelsen ved OK2020, vil der snarest muligt efter afslutningen af forhandlingerne om butiksoverenskomsten blive afholdt et webinar, hvor fornyelsen gennemgås. Tilmelding kan ske på hjemmesiden umiddelbart efter, at forhandlingerne er afsluttede.

Læs mere og tilmeld dig her.