Brexit-aftalen: Hvordan påvirkes din virksomhed?

Hør en toldekspert fortælle, hvad Brexit-handelsaftalen kommer til at betyde for din virksomhed og handlen med Storbritannien. Vi fokuserer på told, afgifter, handelskontrakter, værneting m.m., og der vil være mulighed for spørgsmål.

På dette online event vil én af Danmarks førende toldeksperter, Line Kjær, advokat og partner i KPMG, redegøre for, hvad Brexit-handelsaftalen kommer til at betyde for din virksomhed, der handler med Storbritannien. Told, afgifter, handelskontrakter, værneting m.m. i forhold til Storbritannien fremadrettet vil der blive givet svar på, og der bliver således rig lejlighed til at stille de Brexit-spørgsmål, der betyder noget for din virksomhed. Derudover vil det blive suppleret af det danske perspektiv på Brexit, som chefen for Brexit-sekretariatet i Udenrigsministeriet, Niels Heltberg, vil fortælle om.

Læs mere og tilmeld dig her.