Arrangementer

Corona-hjælpepakker

Dansk Erhverv og Erhvervsstyrelsen gennemgår udvalgte kompensationsordninger, herunder lønkompensation, hjælp til selvstændige og ordningerne for faste omkostninger.

Brexit-aftalen: Hvordan påvirkes din virksomhed?

Hør en toldekspert fortælle, hvad Brexit-handelsaftalen kommer til at betyde for din virksomhed og handlen med Storbritannien. Vi fokuserer på told, afgifter, handelskontrakter, værneting m.m., og der vil være mulighed for spørgsmål.

WEAR Bestyrelsesmøde 1-2021

Som medlem af WEAR er du meget velkommen til, at komme med ønsker til emner som du mener bestyrelsen bør tage stilling til. Ønsker sendes til direktør, Nikolai Klausen.

Digital WEAR Generalforsamling 2021

Grundet coronaretningslinjer, bliver generalforsamlingen i år afholdt via Teams. Den ordinære generalforsamling indkaldes med angivelse af dagsorden med 4 ugers varsel ved udsendelse af brev eller e-mail til medlemmerne og afholdes hvert år inden udgangen af april med en dagsorden.

WEAR Bestyrelsesmøde 2-2021

Som medlem af WEAR er du meget velkommen til, at komme med ønsker til emner som du mener bestyrelsen bør tage stilling til. Ønsker sendes til direktør, Nikolai Klausen.

WEAR Bestyrelsesmøde 3-2021

Som medlem af WEAR er du meget velkommen til, at komme med ønsker til emner som du mener bestyrelsen bør tage stilling til. Ønsker sendes til direktør, Nikolai Klausen.

WEAR Bestyrelsesmøde 4-2021

Som medlem af WEAR er du meget velkommen til, at komme med ønsker til emner som du mener bestyrelsen bør tage stilling til. Ønsker sendes til direktør, Nikolai Klausen.