WHY
Du får nærværende rådgivning til kommerciel og
international succes.

HOW
Vi samarbejder med Dansk Erhverv – en af Danmarks
største erhvervsorganisationer inden for driftsrelateret
virksomhedsrådgivning og politisk interessevaretagelse.

Gennem personlig dialog tager vi udgangspunkt i din
virksomhed.

WHAT
Vi har stor brancheerfaring og fokus på løsninger, der
viser sig positivt på bundlinjen. Vi ser på hele værdikæden
for at kunne løfte din virksomhed til et større potentiale.

Vores stærke netværk samt brancherelevante medlemsfordele
kan direkte omsættes i driftsbesparelser.

Vi erstatter mange af de ydelser, du køber gennem
traditionelle rådgivere og konsulentvirksomheder.

ESTABLISHED 1888

Tekstilgrossisternes brancheforening blev dannet i 1880’ernes
økonomiske kriseår for at søge at mindske grossisternes tab
i forbindelse med de konkurser og betalingsstandsninger, der i
disse år var udbredt blandt de mange detailhandelsforretninger,
der var blevet etableret under 1870’ernes højkonjunktur.

I 1919 skiftede foreningen navn til Foreningen af Danske
Manufaktur-Grossister.

Fra 1. verdenskrig, men især efter 1930’ernes handelsreguleringer
og restriktioner, fik foreningen øget betydning for branchens
udøvere, og den voksede kraftigt i medlemstal.

Med handelsliberaliseringen fra slutningen af 1950’erne, den
følgende større konkurrence fra udlandet og de nye markeds-
dannelser kom andre områder i fokus. Dette medførte, at
foreningen fik ny organisatorisk struktur og samtidig skiftede
navn til Textilgrossistforeningen.

Det danske medlemskab af EF i 1972 betød, at foreningen i
betydelig grad blev involveret i mange opgaver af betydning for
den internationale samhandel til stor gavn for den samlede
tekstil- og beklædningshandel.

I 2001 skiftet foreningen navn til Textil & Tøj som den beholdte frem
til 2012 hvor foreningen blev medlem af Dansk Erhverv, hvilket bl.a.
Har styrket foreningens kompetence inden for det juridiske felt.

I 2012 skiftede foreningen navn til WEAR, som du kender det i dag.

 

Hent WEAR præsentation her