Dansk Erhvervs aktuelle miljø- og CSR emner

Dansk Erhverv og WEAR arbejder med en række forskellige emner inden for miljøområdet og CSR.
MILJØ

Dansk Erhverv og WEAR informerer primært om miljø via nyhedsbrevet Miljønyt og tager aktuelle miljøtemaer op i Dansk Erhvervs Miljønetværk og via arrangementer. Aktuelle temaer:

  • Kemikaliepolitik
  • Ressourcepolitik
  • Grønt professionelt indkøb
  • REACH og kemikalier
  • WEEE og elektronikskrot
  • Affald og genanvendelse
  • Forbrugere og problematisk kemi
  • Miljømærkning
  • Miljø i forretningen
  • EU- og Dansk miljølovgivning

Nyttige link om miljø Dansk Erhverv – Miljø, Energi og CSR: www.danskerhverv.dk/Energi&Miljø Miljøministeriet – links til relevant viden: mst.dk/virksomhed-myndighed

CSR og bæredygtig forretningsudvikling

Dansk Erhverv og WEAR arbejder for at styrke vores medlemsvirksomheders forretning gennem arbejdet med CSR og bæredygtig forretningsudvikling. Det gør vi ved at tilbyde viden og værktøjer til vores medlemsvirksomheder og ved at arbejde for de bedste rammebetingelser gennem politisk interessevaretagelse.

CSR (Corporate Social Responsibility) handler om at drive forretning på en måde, der minimerer negative påvirkninger og maksimerer positiv værdi for mennesker, miljø og økonomi. Mode- og tekstilvirksomheder kan arbejde med ansvarlighed og bæredygtighed på mange forskellige måder. Det kan for eksempel ske ved at indarbejde mere bæredygtige materialer i produktdesign, nedbringe ressourceforbruget til gavn for miljøet, og ikke mindst gennem samarbejde med leverandører om at sikre ordentlige arbejds- og miljøforhold i produktionen.

Forventningerne til mode- og tekstilbranchens systematiske indsats på CSR-området vokser. Derfor bliver det mere og mere afgørende for virksomhederne at kunne inddrage sociale og miljømæssige aspekter i deres forretning, og samtidig omsætte det til merværdi for virksomheden, for medarbejderne og for kunderne.

Tilmeld dig Dansk Erhvervs nyhedsbrev CSR-nyt for at holde dig orienteret om tilbud på CSR-området.

Nyttige links om CSR

Dansk Erhvervs CSR tilbud til medlemmer

Oversigt over CSR værktøjer

CSR kompasset – tekstil og beklædning

NICE – Nordic Initiative, Clean and Ethical